09-08-2017 Wet natuurbescherming Naardermeer, Naarden