09-08-2019 Wet Natuurbescherming Jan van Polanenstraat 146 tot en met 322, Heemskerk