09-09-2020 Wet natuurbescherming Kerklaan 12 t/m 32 en 39 t/m 53, Spaarndam