10-09-2020 Wet natuurbescherming Cluster 200; Jacobus van Waertstraat, Westzaan