10-12-2019 Wet natuurbescherming IJdijk 10, Amsterdam