11-11-2020 Wet natuurbescherming Markermeerdijk, van Hoorn tot Durgerdam

Klik hier om de tekst van de bekendmaking te bekijken en de ontheffing in te zien.