13-06-2018 Wet natuurbescherming Judith Leysterstraat 13-155, Alkmaar