13-07-2020 Wet natuurbescherming Rudolf Garrelstraat 4-268, Purmerend