13-07-2021 Wet natuurbescherming Dorpzicht en de Eendrachtspolder, Texel