14-02-2019 Wet Natuurbescherming Nieuwlanderweg 38, Waal en Burg (Texel)