14-11-2019 Wet natuurbescherming Hemweg 1, Wijdenes