15-07-2021 Wet natuurbescherming Broedrots aan de Oostoeverweg 9 te Den Helder