15-07-2021 Wet natuurbescherming Elegast 5, Amstelveen