15-07-2021 Wet natuurbescherming Grote Bavokerk Grote Markt 22, Haarlem