15-07-2021 Wet natuurbescherming Nieuwenhuysenstraat, Slotermeerlaan en David Vosstraat, Amsterdam