15-09-2017 Wet natuurbescherming, RWZI Horstermeer, Middenweg 159 Nederhorst den Berg