15-10-2020 Wet natuurbescherming Cluster 242; Pieter lelies Troelstralaan 50-96 (even), Zaandam