15-10-2020 Wet natuurbescherming Middel 102, Westzaan, kadastraal Westzaan sectie A 2068