15-10-2020 Wet natuurbescherming Rosendaalstraat, IJslandtpad, Middelhoffstraat, Rusthofstraat, Starrenboschstraat, Buitenrustpad, Manenburgstraat, Rusthofpad, Belvedereweg, Swedenrijkpad, De Peerelstraat en Somerlustpad,, Amsterdam