16-04-2020 Wet natuurbescherming Schokland 15 - 205, Amstelveen