Ontwerp besluit, weigering vergunning

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Ontwerp besluit, weigering vergunning’, 16 augustus 2021, pdf, 2MB