17-09-2020 Wet natuurbescherming Timorlaan 139, Den Helder