18-11-2020 Wet natuurbescherming Jacob Geelstraat, Hemstershuisstraat, Herman van der Tuukhof, en Christiaan Snouck Hurgronjehof, Amsterdam