19-04-2018 Wet natuurbescherming Plangebied Bangert en Oosterpolder, Blokker, gemeente Hoorn