19-08-2020 Wet natuurbescherming Complexen 802, 811, 833 en 841, Laren