21-11-2017 Wet natuurbescherming Camping de Branding, Zandvoort