21-12-2017 Wet natuurbescherming Jan van Kuikweg 18, Heemskerk