22-02-2019 Wet Natuurbescherming Druivenstraat, Moerbeienstraat, Goudreinetstraat, Morellenstraat, Manderijnenstraat, Kruisbessenstraat, Dadelstraat en Sinaasappelstraat, Amsterdam