22-02-2019 Wet Natuurbescherming Lisztstraat en Mendelssohnstraat, Alkmaar