22-07-2021 Wet natuurbescherming Blauwe Berg, Hoorn