23-10-2020 Wet natuurbescherming IJsselmeerdijk 12, Warder, gemeente Edam-Volendam