23-11-2017 Wet natuurbescherming Trefpuntkerk, Alkmaar