23-12-2019 Wet natuurbescherming Wilhelminalaan 12, Alkmaar