24-05-2019 Wet Natuurbescherming Renoveren complexen 801, 821, 823 en 824, Laren