24-06-2021 Wet natuurbescherming Zeeweg 22-42, Bergen aan Zee, gemeente Bergen