25-11-2020 Wet natuurbescherming De Zes 12, Den Burg