25-11-2020 Wet natuurbescherming Den Hoorn, Texel (Besluit 39, 2020)