01-06-2021 Wet natuurbescherming Duinweg 19, Schoorl