27-02-2020 Wet natuurbescherming Tripkouw 17, Midwoud