27-08-2020 Wet natuurbescherming Kromme Rade, Kortenhoef