27-11-2020 Wet natuurbescherming Houtrakkerweg 39, Halfweg, Gemeente Haarlemmermeer