28-02-2019 Wet natuurbescherming Noorderduinweg 48, Zandvoort