28-05-2020 Wet natuurbescherming Clematisstraat, Duinroosstraat, Azaleastraat, Klimopstraat, Wingerdstraat en Lijsterbesstraat, Den Helder