30-01-2020 Wet natuurbescherming Kramatweg 10-18 en Soembawastraat 3, Amsterdam