30-09-2019 Wet Natuurbescherming Startbaan 3, Amstelveen