2015

 • Gaatje in asbestdak boren mag nog steeds niet

 • Verslag Algemene Bestuursvergadering RUD NHN 15 mei 2014

  Op onze website kunt u het verslag van de Algemene bestuursvergadering RUD NHN van 15 mei inzien.

 • Algemene bestuursvergadering RUD NHN 26 juni 2014

  Op 26 juni 2014 zal om 10.30 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord plaatsvinden. Deze vergadering is openbaar en u treft op onze website hiervoor de agenda aan.

 • Informatiebijeenkomst bodemenergie succes

  Op donderdag 29 januari 2015 heeft de informatiebijeenkomst over bodemenergiesystemen plaatsgevonden op het kantoor van de RUD NHN in Hoorn. Aanleiding was het op 1 juli 2013 in werking treden van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Diverse specialisten van de deelnemende gemeenten die zich bezig houden met bodem, riolering, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht en vergunningverlening, waren aanwezig. De RUD NHN is gericht op samenwerking en kennisdeling. Zo konden de deelnemers kennis over bodemenergiesystemen opdoen maar ook kennis maken met de collega’s uit de regio en de RUD-medewerkers.

 • Officiële opening kantoor RUD NHN

  Op 13 maart is het kantoor van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord door ondermeer de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, de heer Talsma geopend.

 • Huisvesting RUD NHN

  In 2014 zal de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in Hoorn gevestigd zijn. Vanuit het kantoor aan de Dampten 2, vlakbij het centraal station, voeren wij straks onze taken uit voor onze klanten in de regio Noord-Holland Noord.