2016

 • RUD NHN van start!

  De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) heeft haar nieuwe kantoor aan de Dampten 2 in Hoorn betrokken. De RUD NHN heeft in zeer korte tijd de basis gelegd om een klantgerichte en kostenefficiënte organisatie te worden. Met 120 specialisten onder 1 dak en een zeer uitgestrekt werkgebied (van Castricum tot Texel), is Noord-Holland Noord een belangrijke instantie rijker. De RUD NHN is voortgekomen uit een fusie tussen de milieudiensten Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland, zes gemeenten en de provincie Noord-Holland.

 • Algemene bestuursvergadering RUD NHN 15 mei 2014

  Op 15 mei 2014 zal om 10.30 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord plaatsvinden. Deze vergadering is openbaar en u treft op onze website hiervoor de agenda aan.

 • Agrariërs profiteren tot 1 september van subsidie: Asbest eraf, Zonnepanelen erop!

  De subsidieregeling Asbest eraf, Zonnepanelen erop! sluit op 1 september 2015. Eigenaren van agrarische bedrijven of gebouwen met nog een (oude) agrarische bestemming kunnen de komende maanden nog een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling. De subsidie is bedoeld om tegemoet te komen aan de hoge lasten voor het verwijderen van asbest en het stimuleren van zonnepanelen. Zodra er een nieuw dak op komt, is dat meteen goed te combineren met het aanbrengen van zonnepanelen om in de eigen stroombehoefte te kunnen voorzien.

 • RUD NHN ondertekent asbestprotocol

  Op 19 februari hebben de directeuren van de omgevingsdiensten in Nederland in hun gezamenlijke vergadering een asbestprotocol ondertekend. Met die ondertekening verbinden zij zich aan een aantal inimumkwaliteitseisen. Die maken het mogelijk om, in samenwerking met de asbest certificerende instellingen, snel en effectief ernstige overtredingen van asbestregels te constateren en te kunnen sanctioneren.

 • DECRA: Regionaal investeren in duurzaamheid

  Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Schermer gaan samen met afval- en energiebedrijf HVC de samenwerking op het gebied van duurzame energieproductie in de regio vergroten. Daarvoor hebben de bestuurders op woensdag 5 november de Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) opgericht. DECRA zal zich richten op het aanjagen van duurzame energieprojecten in de regio en de behaalde winsten investeren in nieuwe duurzame projecten. Het eerste project van DECRA is de vierde windturbine op industrieterrein de Boekelermeer in Alkmaar.

 • Check energielabel en maak Woondossier

  Het energieverbruik van een woning is een belangrijk onderdeel van de woonlasten.
  Sinds 1 januari is een energielabel verplicht bij de verhuur, verkoop of oplevering van een woning. Het label biedt de koper inzicht in de totale woonlasten en de mate van wooncomfort. Alle huiseigenaren ontvangen binnenkort van het rijk een voorlopig energielabel. Lees dit goed door. Want heeft u zelf maatregelen genomen waardoor uw woning energiezuiniger is? Dan komt u vast op een ander label uit.

 • André Bouwens directeur nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst NHN

  De heer drs. André Bouwens, woonachtig in Spierdijk, is aangesteld als directeur van de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Op dit moment is hij nog directeur van de milieudienst Kop van Noord-Holland te Schagen. De heer Bouwens zal per 15 april 2013 leiding geven aan het inrichten van de nieuwe overheidsdienst die naar verwachting op 1 juli 2013 zal zijn opgericht.

 • Nieuwe landelijke subsidieregeling voor duurzame energie in huis

  Vanaf 4 januari 2016 kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor duurzame energie maatregelen voor hun woning. Voor de aanschaf van onder andere zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels heeft het ministerie van Economische Zaken 70 miljoen euro gereserveerd.

 • Forse uitbreiding RUD NHN met overdracht extra provinciale taken

  Op 28 augustus 2015 heeft het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de overdracht van een aantal belangrijke provinciale taken naar de RUD NHN goedgekeurd. De voorzitter van het Algemeen bestuur RUD NHN, Sigge van der Veek, reageerde enthousiast; ‘We zijn pas in 2014 als kersverse organisatie gestart aan de Dampten 2 in Hoorn. Het feit dat we deze extra taken krijgen toebedeeld spreekt niet alleen van een groot vertrouwen in de organisatie maar het is ook fantastisch voor de regio’.

 • Uitnodiging voor ondernemers in Westfriesland

 • Brochure duurzaam bouwen in Noord-Holland Noord

  De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft voor zijn gemeenten het initiatief genomen deze brochure te ontwikkelen. Wij willen bouwers van nieuwe woningen inspireren om energieneutraal te bouwen.
  In deze brochure worden verschillende varianten beschreven om energieneutrale woningen te bouwen. De extra maatregelen zijn doorgerekend zodat bouwers vooraf inzicht krijgen in de (meer)kosten van hun keuzen.

 • Conferentie zonnedaken en zonneweiden: Hoe pak ik dat aan?

  Op 10 maart 2016 is er een conferentie over hoe ondernemers en inwoners uit Noord-Holland Noord zelf een energiecoöperatie kunnen beginnen. Initiatiefnemers die deze stap al hebben gezet, delen hun ervaringen. Deelnemers krijgen na afloop een handreiking hoe ze meteen aan de slag kunnen.

 • Subsidiepot Hoorn 2016 alweer leeg

  Het subsidiebudget van 100.000 euro voor energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen is op. Vanaf 30 maart 2016 konden geïnteresseerden een aanvraag indienen. Er zijn nu 260 aanvragen binnengekomen waardoor het volledige subsidiebudget is verbruikt. Dit betekent ruim 1,2 miljoen euro aan geplande duurzame investeringen in de gemeente Hoorn.

 • Zwemseizoen 2016 van start

  Het zwemseizoen start officieel op zondag 1 mei. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd. Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl. De RUD NHN houdt in opdracht van de provincie NH toezicht op de waterkwaliteit en veiligheid.

 • Nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Bergen geopend

  Vanaf 27 april 2016 kunt u als woningeigenaar in Bergen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van na-isolatie en HR++ glas. Nieuw dit jaar is dat er ook subsidie beschikbaar is voor een thuisaccu (voor het opslaan van zelf opgewekte elektriciteit), laagtemperatuur vloer- of wandverwarming en een douche-WTW (warmteterugwin-installatie).

 • Nieuwe subsidieregeling gemeente Schagen geopend

 • Nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Heiloo

 • Voldoende budget voor subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

  Tot september 2016 kan men nog gebruik maken van de subsidieregeling van de provincie en kan men deze regeling stapelen met de landelijke regeling. Daarna is alleen de landelijke regeling nog open. Maak er gebruik van!

 • Nieuwe landelijke subsidieregeling verduurzaming eigen woning

  Vanaf 15 september 2016 kunnen particuliere woningeigenaren en VVE's subsidie aanvragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen.

 • Stimuleringspremie voor energieneutraal bouwen in Schagen

  Particulieren die zelf een energieneutrale woning laten bouwen, kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringspremie van € 5.000,-.

 • Opheffing jachtverbod