RUD NHN ondertekent asbestprotocol

Op 19 februari hebben de directeuren van de omgevingsdiensten in Nederland in hun gezamenlijke vergadering een asbestprotocol ondertekend. Met die ondertekening verbinden zij zich aan een aantal inimumkwaliteitseisen. Die maken het mogelijk om, in samenwerking met de asbest certificerende instellingen, snel en effectief ernstige overtredingen van asbestregels te constateren en te kunnen sanctioneren.

leden

En dat blijkt nog steeds heel erg nodig. Veel omgevingsdiensten werken al enige tijd met geharmoniseerde asbestcontrole lijsten en met de asbest alert. Met dit laatste hulpmiddel krijgen milieu-inspecteurs elke maandag een overzicht van de asbestsaneerders die in hun regio die week aan de slag zijn. Zij kunnen dan gericht ter plekke gaan inspecteren.

De omgevingsdienst directeuren, die de afgelopen jaren volop bezig zijn hun (meestal) nieuwe diensten op te bouwen, zien het protocol als weer een verdere stap in de versterking van de milieuhandhaving in Nederland. Paul Schuurmans, directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en voorzitter van het directeurenoverleg: ’Het is juist de verantwoordelijkheid van de omgevingsdiensten om hier sterk op in te zetten, zeker ook gelet de recente asbest branden in Roermond en Wateringen. We werken toe naar een effectieve en efficiëntie milieuhandhaving die risicogericht is en gebaseerd op informatie-uitwisseling met alle andere milieuhandhavers.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Otto Hegeman, Projectleider bij PIM (Programma Informatie uitwisseling) via tel.nr. 0654804130 of per e-mail via: ottohegeman@me.com