Het asbestdaken verbod

Dak van asbest? Snel weg is het best!
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest voorkomen.

Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat en consumentenvoorlichtingsorganisatie Milieu Centraal hebben een heldere samenvatting gemaakt van de belangrijkste informatie over het asbestverbod. In dit document komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is asbest?
  • Gezondheidsrisico’s asbest
  • Asbest herkennen
  • Voor wie en voor welke daken geldt het verbod?
  • Waar vind je asbestdaken?
  • Eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering asbestdak
  • Gevolgen niet op tijd verwijderen asbestdak
  • Tips voor consumenten voor verwijderen asbestdak
  • Kosten verwijderen asbest