2018

 • Aanpassing privacyreglement

  04 december 2018

  Per 4 december 2018 hebben wij ons privacyreglement aangepast.

 • PAS-uitvoering kan door na uitspraak Europese Hof van Justitie

  12 november 2018

  Het Europese Hof accepteert een systeem als dat van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bij het toestaan van projecten. Projecten kunnen nog steeds een beroep doen op het PAS. Dat concluderen de ministeries van LNV, IenW en Defensie en de provincies na bestudering van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof deed zijn uitspraak op 7 november jl. in antwoord op vragen van de Raad van State over het PAS.

 • Save the date: ontbijtsessie klimaatakkoord en bedrijventerreinen

  03 oktober 2018

  De Klimaatwet (in voorbereiding) stelt juridisch vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot terugdringt in 2030 en 2050. Wat betekent dit voor gemeenten en ondernemers en voor bedrijven op bedrijventerreinen? Tijdens de gratis ontbijtsessie op 18 oktober wordt u hierover geïnformeerd op het gemeentehuis van Medemblik.

 • Nieuw Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst NHN

  18 juni 2019

  Woensdag 11 juli is het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengekomen. Het AB wordt gevormd door zeventien wethouders van de deelnemende gemeenten en een lid van Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland.

 • Saldering voor zonnepanelen wordt terugleversubsidie

  20 juni 2018

  De huidige regeling voor saldering van zelf opgewekte stroom met onder andere zonnepanelen wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Aanstelling directeur RUD NHN

  01 mei 2018

  De heer Rob van Doorn is per 1 mei 2018 door het bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) aangesteld als directeur. De heer Van Doorn vervulde deze functie sinds 3 april vorig jaar op interim-basis.

 • Subsidiepot Hoorn leeg

  20 april 2018, docx, 35kB

  De subsidiepot voor het verduurzamen van de eigen woning in Hoorn leeg. Inwoners investeren 1,6 miljoen in duurzamere woningen.

 • Energiebesparing bij sport- en recreatie-inrichtingen

  23 september 2020
 • Gemeenten NHN tekenen voor Aardgasvrije nieuwbouw

  Donderdag 8 maart tekenden alle 17 gemeenten van Noord-Holland Noord het statement 'Aardgasvrije nieuwbouw' tijdens een zeer druk bezocht symposium over dit onderwerp.

 • Melding beheer en schadebestrijding per 1 februari alleen digitaal

  Met ingang van 1 februari 2018 is een melding beheer en schadebestrijding alleen nog mogelijk via een digitaal formulier.

 • Campagne 'Energiebesparen doe je nu' gestart

  Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Om dit te promoten is op 22 januari de campagne #Energiebesparendoejenu gestart.